Dåb

Hvis dit barn skal døbes, så ring til kordegnen på 4030 0859, så finder vi sammen et tidspunkt til dåben.

Foruden dåb ved gudstjenester, tilbyder Brædstrup pastorat dåb første lørdag i hver måned.

Foruden dato og klokkeslæt skal kordegnen bede om følgende:

Barnets cpr. nummer

Barnets fulde navn.

Faddere:

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn.

Fadderne skal selv være døbt og nået konfirmationsalderen. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret.

Oplysningerne sendes sikkert til kordegnen via Sikker Post.

Det er den eneste måde vi kan modtage personfølsomme oplysninger.

Senest 3 uger før dåbsdatoen, ringer forældrene til præsten for at aftale et tidspunkt til dåbssamtale.

Anders Frank på 2977 8396

Pia Skovmose Jensen 2149 0230

Peder Kjærsgaard Roulund 3161 1768